Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
40

I C 298/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2020-11-26

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 298/20 UZASADNIENIE Powód W. B. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanej Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w B. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wydanego w dniu 12 kwietnia 2018 roku w sprawie I. ACa. 1019/17, co do pkt 1 tegoż wyroku, którym nakazano powodowi zdemontowanie ze ścian zewnętrznych i dachu – w tym z kominów- budynku położonego przy ul. (...) w B. wszelkich przedmiotów do niego należącyc
Czytaj więcej»

I C 299/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 299/17 POSTANOWIENIE Dnia 5 lutego 2018r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydziale I Cywilnym K. K. po rozpoznaniu w dniu 05/02/2018 roku w Olecku na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa B. T. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. , o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu A. S. kwotę 178,94 zł (sto siedemdziesiąt osiem złotych 94/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej oraz kwo
Czytaj więcej»

I C 524/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2021-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I. C. 524/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2018 roku, Sąd Rejonowy w Olecku I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Kowalczyk Protokolant: stażysta Marlena Sejwa po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 roku w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa J. U. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. U. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. kwotę 287,00 ( dwieście os
Czytaj więcej»

I C 524/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2021-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 524/17 UZASADNIENIE Powód J. U. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. kwoty 501,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 18 marca 2017 roku do dnia zapłaty. Wniósł również o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu. Uzasadniając swe żądanie powód wskazała, iż w dniu 14 kwietnia 2016 roku podczas jazdy rowerem uległ wypadkowi, w skutek którego doznał obrażeń ciała w postaci wykręcenia lewego stawu barkowego. U p
Czytaj więcej»

I Ns 358/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2021-01-19

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. Ns. 358/20 POSTANOWIENIE Dnia 19 stycznia 2021 roku, Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Adam Kowalczyk Protokolant: Sekretarz sądowy Joanna Grzęda po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 roku w Olecku na rozprawie sprawy z wniosku E. N. z udziałem A. B. o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po M. B. , z domu B. , córce M. i A. , zmarłej dn
Czytaj więcej»

I Ns 749/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 749/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 lutego 2015r. Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. w Olecku na rozprawie sprawy z wniosku R. K. z udziałem (...) S.A. w L. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I wniosek oddalić II koszty postępowania wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania ponoszą każdy w zakresie związanym ze swoim ud
Czytaj więcej»

II K 243/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II. K. 243/17 UZASADNIENIE G. D. (1) oskarżyła J. S. (1) o to, że w dniu 29 maja 2017 r., około godz. 19.00 w domu pokrzywdzonej G. D. (1) położonym w (...) numer 1 gmina G. , podczas wizyty w wyniku ataku agresji, popchnęła G. D. (1) , która upadła na meble kuchenne co spowodowało u niej obrażenia ciała w postaci krwiaka na prawej powierzchni przedramienia lewego o powierzchni 6 cm x 10 cm , stłuczenia barku lewego, stłuczenia okolicy lędźwiowej, stłuczenia uda lewego po stronie boczn
Czytaj więcej»

II K 313/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-03-16

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II. K. 313/16 UZASADNIENIE M. M. (1) oskarżył A. T. (1) o to, że: 1. rozpowszechniał w miesiącu styczniu 2016 r. na terenie miasta G. ulotki informacyjne zawierającej nieprawdziwą informację o treści ” M. i jego urzędnicy robili wszystko żeby większość inwestycji w gminie wykonywali „kolesie”, którzy z pewnością umieli okazywać „dowody wdzięczności’ to jest o popełnienie czynu z art. 212 § 2 Kodeksu karnego 2. umieścił w dniu 6 marca 2016 r. zniesławiający M. M. (1) komentarz na (...)
Czytaj więcej»

III RC 160/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-08-04

Data publikacji: 2016-02-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny dalszego krewnego małoletniego aktualizuje się, gdy pozyskanie świadczeń alimentacyjnych mimo prowadzenia przeciwko rodzicowi dziecka postępowania egzekucyjnego nie jest możliwe na czas, a drugi z rodziców nie jest w stanie zaspokoić uzyskiwanymi przez siebie zarobkami potrzeb małoletniego w zakresie utrzymania i (...)
Sygn. akt III RC 160/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Węglicka –Bogdan Ławnicy ---------------- Protokolant ------------ po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015r. w Olecku na rozprawie przy udziale ----- sprawy z powództwa małoletniego C. D. zastąpionego przez matkę M. P. przeciwko E. D. o alimenty I Oddala powództwo; II Koszty postępowania w sprawie przej
Czytaj więcej»

I C 8/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 8/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 8/15/ sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 9/15/ orzeka: I z tytułu roszczenia o zapłatę kwoty 2000 zł zarejestrowane
Czytaj więcej»