Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

II K 243/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II. K. 243/17 UZASADNIENIE G. D. (1) oskarżyła J. S. (1) o to, że w dniu 29 maja 2017 r., około godz. 19.00 w domu pokrzywdzonej G. D. (1) położonym w (...) numer 1 gmina G. , podczas wizyty w wyniku ataku agresji, popchnęła G. D. (1) , która upadła na meble kuchenne co spowodowało u niej obrażenia ciała w postaci krwiaka na prawej powierzchni przedramienia lewego o powierzchni 6 cm x 10 cm , stłuczenia barku lewego, stłuczenia okolicy lędźwiowej, stłuczenia uda lewego po stronie boczn
Czytaj więcej»

II K 391/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2014-04-18

Data publikacji: 2014-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 391/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Olecku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Anna Dil Protokolant: sekr. sądowy Joanna Kramarewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olecku Tomasza Milanowskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 29 lipca 2013r., 26 sierpnia 2013r., 14 października 2013r., 13 listopada 2013r., 25 lutego 2014r., 14 kwietnia 2014r., 18 kwietnia 2014r. sprawy T. M. (2) s
Czytaj więcej»

II K 674/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2017-01-13

Data publikacji: 2019-07-16

trafność 100%

Sygn. akt II K 674/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olecku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Kowalczyk Protokolant: st. sekr.sądowy Joanna Kramarewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piszu B. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2016r., 13 stycznia 2017r. sprawy Z. R. s. S. i N. z d. R. ur. (...) w m. K. oskarżonego o to, że: I. w okresie od 05 stycznia 2015 r. do 19 lutego 2015 r. w G. i miej
Czytaj więcej»

III RC 160/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-08-04

Data publikacji: 2016-02-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny dalszego krewnego małoletniego aktualizuje się, gdy pozyskanie świadczeń alimentacyjnych mimo prowadzenia przeciwko rodzicowi dziecka postępowania egzekucyjnego nie jest możliwe na czas, a drugi z rodziców nie jest w stanie zaspokoić uzyskiwanymi przez siebie zarobkami potrzeb małoletniego w zakresie utrzymania i (...)
Sygn. akt III RC 160/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Węglicka –Bogdan Ławnicy ---------------- Protokolant ------------ po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015r. w Olecku na rozprawie przy udziale ----- sprawy z powództwa małoletniego C. D. zastąpionego przez matkę M. P. przeciwko E. D. o alimenty I Oddala powództwo; II Koszty postępowania w sprawie przej
Czytaj więcej»

I C 8/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 8/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 8/15/ sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 9/15/ orzeka: I z tytułu roszczenia o zapłatę kwoty 2000 zł zarejestrowane
Czytaj więcej»

I C 237/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-09-23

Data publikacji: 2021-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt: I. C. 237/19 UZASADNIENIE Powodowie S. B. (1) i M. B. wnieśli o nakazanie pozwanemu W. B. przywrócenie naruszonego posiadania służebności gruntowej o treści odpowiadającej wykonywaniu służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki o numerze (...) miejscowości S. , gmina O. , poprzez nakazanie pozwanemu, aby usunął szlaban uniemożliwiający korzystanie z drogi oraz poprzez nakazanie pozwanemu, aby nie stawiał żadnych dalszych przeszkód w wykonywaniu służebności gruntowej prze
Czytaj więcej»

I C 166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 166/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015r. w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko D. B. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną orzeka: I oddala powództwo, II zasądza od powoda Ł. P. na rzecz pozwanej D. B. (1) kwotę 3.988,64 zł (trzy tysiące dzi
Czytaj więcej»

I C 256/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 256/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Adam Kowalczyk Protokolant stażysta Natalia Czerniecka po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 roku w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 917,00 (dziewięćset siedemnaście
Czytaj więcej»

I C 112/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-04-15

Data publikacji: 2021-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 112/19 UZASADNIENIE Powód A. F. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu D. J. , Komornikowi Sądowemu przy Sadzie Rejonowym w Olecku kwoty 600,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 listopada 2018 roku do dnia zapłaty. Wniósł również o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, że wykonując zawód radcy prawnego reprezentował klienta – wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez pozwanego jako działającego przy tut. Sądzie Kom
Czytaj więcej»

I C 299/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 299/17 POSTANOWIENIE Dnia 5 lutego 2018r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydziale I Cywilnym K. K. po rozpoznaniu w dniu 05/02/2018 roku w Olecku na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa B. T. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. , o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu A. S. kwotę 178,94 zł (sto siedemdziesiąt osiem złotych 94/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej oraz kwo
Czytaj więcej»