Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

II K 313/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-03-16

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II. K. 313/16 UZASADNIENIE M. M. (1) oskarżył A. T. (1) o to, że: 1. rozpowszechniał w miesiącu styczniu 2016 r. na terenie miasta G. ulotki informacyjne zawierającej nieprawdziwą informację o treści ” M. i jego urzędnicy robili wszystko żeby większość inwestycji w gminie wykonywali „kolesie”, którzy z pewnością umieli okazywać „dowody wdzięczności’ to jest o popełnienie czynu z art. 212 § 2 Kodeksu karnego 2. umieścił w dniu 6 marca 2016 r. zniesławiający M. M. (1) komentarz na (...)
Czytaj więcej»

II K 391/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2014-04-18

Data publikacji: 2014-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 391/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Olecku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Anna Dil Protokolant: sekr. sądowy Joanna Kramarewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olecku Tomasza Milanowskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 29 lipca 2013r., 26 sierpnia 2013r., 14 października 2013r., 13 listopada 2013r., 25 lutego 2014r., 14 kwietnia 2014r., 18 kwietnia 2014r. sprawy T. M. (2) s
Czytaj więcej»

II K 355/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II. K. 355/17 UZASADNIENIE M. D. (1) oskarżyła Z. B. o to, że: I. w okresach od 21 sierpnia 2014 r. do 16 lutego 2016 r. działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru na forum internetowym portalu wm.pl, posługując się loginem O. i numerem IP 91.233.79.254, pod tytułem: „Co tam słychać w lokalnej polityce?" oraz pod tytułem: (...) pomówił M. D. (1) o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć ją w opinii publicznej oraz narazić ją na utratę zau
Czytaj więcej»

I C 44/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-01-26

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 44/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2018r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydziale I Cywilnym K. K. po rozpoznaniu w dniu 26/01/2018 roku w Olecku na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa H. O. przeciwko Z. N. , o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu K. T. kwotę 358,56 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 56/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej, którą należy wypłacić biegłemu
Czytaj więcej»

I C 8/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 8/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 8/15/ sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 9/15/ orzeka: I z tytułu roszczenia o zapłatę kwoty 2000 zł zarejestrowane
Czytaj więcej»

I C 112/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-04-15

Data publikacji: 2021-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 112/19 UZASADNIENIE Powód A. F. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu D. J. , Komornikowi Sądowemu przy Sadzie Rejonowym w Olecku kwoty 600,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 listopada 2018 roku do dnia zapłaty. Wniósł również o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, że wykonując zawód radcy prawnego reprezentował klienta – wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez pozwanego jako działającego przy tut. Sądzie Kom
Czytaj więcej»

I C 166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 166/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015r. w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko D. B. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną orzeka: I oddala powództwo, II zasądza od powoda Ł. P. na rzecz pozwanej D. B. (1) kwotę 3.988,64 zł (trzy tysiące dzi
Czytaj więcej»

I C 237/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-09-05

Data publikacji: 2021-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I. C. 237/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2019 roku, Sąd Rejonowy w Olecku I. Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Kowalczyk Protokolant: Sekretarz sądowy Joanna Grzęda po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 roku w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa S. B. (1) , S. B. (2) oraz R. B. przeciwko W. B. o ochronę posiadania I nakazuje pozwanemu W. B. przywrócić powodom S. B. (1) , S. B. (2) oraz R. B. posiadanie służebności grun
Czytaj więcej»

I C 237/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-09-23

Data publikacji: 2021-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt: I. C. 237/19 UZASADNIENIE Powodowie S. B. (1) i M. B. wnieśli o nakazanie pozwanemu W. B. przywrócenie naruszonego posiadania służebności gruntowej o treści odpowiadającej wykonywaniu służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki o numerze (...) miejscowości S. , gmina O. , poprzez nakazanie pozwanemu, aby usunął szlaban uniemożliwiający korzystanie z drogi oraz poprzez nakazanie pozwanemu, aby nie stawiał żadnych dalszych przeszkód w wykonywaniu służebności gruntowej prze
Czytaj więcej»

I C 256/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 256/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Adam Kowalczyk Protokolant stażysta Natalia Czerniecka po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 roku w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 917,00 (dziewięćset siedemnaście
Czytaj więcej»