Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

I Ns 358/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2021-01-19

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. Ns. 358/20 POSTANOWIENIE Dnia 19 stycznia 2021 roku, Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Adam Kowalczyk Protokolant: Sekretarz sądowy Joanna Grzęda po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 roku w Olecku na rozprawie sprawy z wniosku E. N. z udziałem A. B. o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po M. B. , z domu B. , córce M. i A. , zmarłej dn
Czytaj więcej»

I Ns 749/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 749/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 lutego 2015r. Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. w Olecku na rozprawie sprawy z wniosku R. K. z udziałem (...) S.A. w L. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I wniosek oddalić II koszty postępowania wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania ponoszą każdy w zakresie związanym ze swoim ud
Czytaj więcej»

II K 243/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II. K. 243/17 UZASADNIENIE G. D. (1) oskarżyła J. S. (1) o to, że w dniu 29 maja 2017 r., około godz. 19.00 w domu pokrzywdzonej G. D. (1) położonym w (...) numer 1 gmina G. , podczas wizyty w wyniku ataku agresji, popchnęła G. D. (1) , która upadła na meble kuchenne co spowodowało u niej obrażenia ciała w postaci krwiaka na prawej powierzchni przedramienia lewego o powierzchni 6 cm x 10 cm , stłuczenia barku lewego, stłuczenia okolicy lędźwiowej, stłuczenia uda lewego po stronie boczn
Czytaj więcej»

II K 355/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt II. K. 355/17 UZASADNIENIE M. D. (1) oskarżyła Z. B. o to, że: I. w okresach od 21 sierpnia 2014 r. do 16 lutego 2016 r. działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru na forum internetowym portalu wm.pl, posługując się loginem O. i numerem IP 91.233.79.254, pod tytułem: „Co tam słychać w lokalnej polityce?" oraz pod tytułem: (...) pomówił M. D. (1) o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć ją w opinii publicznej oraz narazić ją na utratę zau
Czytaj więcej»

II K 391/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2014-04-18

Data publikacji: 2014-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 391/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Olecku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Anna Dil Protokolant: sekr. sądowy Joanna Kramarewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olecku Tomasza Milanowskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 29 lipca 2013r., 26 sierpnia 2013r., 14 października 2013r., 13 listopada 2013r., 25 lutego 2014r., 14 kwietnia 2014r., 18 kwietnia 2014r. sprawy T. M. (2) s
Czytaj więcej»

II K 453/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Sygn. akt II K 453/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Janeczek-Prawda Protokolant: Magdalena Tyczkowska przy udziale oskarżyciela publicznego Urzędu Celnego w O. B. O. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 października 2014 r., 28 stycznia 2015 r., 11 marca 2015 r. sprawy Z. M. s. A. i J. z domu J. ur. (...) w F. oskarżonego o to, że: będąc osobą zajmującą się sprawami gospodarc
Czytaj więcej»

II K 674/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2017-01-13

Data publikacji: 2019-07-16

trafność 100%

Sygn. akt II K 674/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Olecku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Kowalczyk Protokolant: st. sekr.sądowy Joanna Kramarewicz przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piszu B. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2016r., 13 stycznia 2017r. sprawy Z. R. s. S. i N. z d. R. ur. (...) w m. K. oskarżonego o to, że: I. w okresie od 05 stycznia 2015 r. do 19 lutego 2015 r. w G. i miej
Czytaj więcej»

III RC 160/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-08-04

Data publikacji: 2016-02-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny dalszego krewnego małoletniego aktualizuje się, gdy pozyskanie świadczeń alimentacyjnych mimo prowadzenia przeciwko rodzicowi dziecka postępowania egzekucyjnego nie jest możliwe na czas, a drugi z rodziców nie jest w stanie zaspokoić uzyskiwanymi przez siebie zarobkami potrzeb małoletniego w zakresie utrzymania i (...)
Sygn. akt III RC 160/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Węglicka –Bogdan Ławnicy ---------------- Protokolant ------------ po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015r. w Olecku na rozprawie przy udziale ----- sprawy z powództwa małoletniego C. D. zastąpionego przez matkę M. P. przeciwko E. D. o alimenty I Oddala powództwo; II Koszty postępowania w sprawie przej
Czytaj więcej»

I C 8/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 8/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 8/15/ sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 9/15/ orzeka: I z tytułu roszczenia o zapłatę kwoty 2000 zł zarejestrowane
Czytaj więcej»

I C 44/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-01-26

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 44/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2018r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydziale I Cywilnym K. K. po rozpoznaniu w dniu 26/01/2018 roku w Olecku na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa H. O. przeciwko Z. N. , o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu K. T. kwotę 358,56 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 56/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej, którą należy wypłacić biegłemu
Czytaj więcej»