Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

I C 166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 166/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015r. w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko D. B. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną orzeka: I oddala powództwo, II zasądza od powoda Ł. P. na rzecz pozwanej D. B. (1) kwotę 3.988,64 zł (trzy tysiące dzi
Czytaj więcej»

I C 298/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2020-11-26

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 298/20 UZASADNIENIE Powód W. B. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanej Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w B. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wydanego w dniu 12 kwietnia 2018 roku w sprawie I. ACa. 1019/17, co do pkt 1 tegoż wyroku, którym nakazano powodowi zdemontowanie ze ścian zewnętrznych i dachu – w tym z kominów- budynku położonego przy ul. (...) w B. wszelkich przedmiotów do niego należącyc
Czytaj więcej»

I C 299/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 299/17 POSTANOWIENIE Dnia 5 lutego 2018r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydziale I Cywilnym K. K. po rozpoznaniu w dniu 05/02/2018 roku w Olecku na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa B. T. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. , o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu A. S. kwotę 178,94 zł (sto siedemdziesiąt osiem złotych 94/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej oraz kwo
Czytaj więcej»

I C 326/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-01-30

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I. C. 326/17 UZASADNIENIE Powód W. Ż. w pozwie wniesionym w dniu 28 czerwca 2017 domagał się zasądzenia od pozwanej S. K. kwoty 8.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi [ za opóźnienie] naliczonymi od daty wezwania jej do zapłaty. Wniósł również o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał że spadkodawca K. Ż. zmarł w dniu 29 czerwca 2012 roku. Pozostawił po sobie testament, w którym jedyną spadkobierczynią uczynił wnuczkę S. K. . Dlatego też postanowieniem z dnia
Czytaj więcej»

I C 384/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2021-01-15

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 384/20 UZASADNIENIE Powódka H. B. w pozwie skierowanym przeciwko D. K. ( data wniesienia 15 października 2020 roku), wniosła o przywrócenie jej posiadania nieruchomości położonej pod adresem (...) w zakresie opisanym w pkt II wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie IC. 685/18 oraz zakazania pozwanemu dokonywania dalszych naruszeń posiadania. Wniosła również o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż w
Czytaj więcej»

I C 515/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 515/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 04 września 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. P. kwotę 10516,25 zł /dziesięć tysięcy pięćset szesnaście złotych i 25/199/, w
Czytaj więcej»

I C 524/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2021-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I. C. 524/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2018 roku, Sąd Rejonowy w Olecku I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Kowalczyk Protokolant: stażysta Marlena Sejwa po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 roku w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa J. U. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. U. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. kwotę 287,00 ( dwieście os
Czytaj więcej»

I C 524/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2021-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 524/17 UZASADNIENIE Powód J. U. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. kwoty 501,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 18 marca 2017 roku do dnia zapłaty. Wniósł również o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu. Uzasadniając swe żądanie powód wskazała, iż w dniu 14 kwietnia 2016 roku podczas jazdy rowerem uległ wypadkowi, w skutek którego doznał obrażeń ciała w postaci wykręcenia lewego stawu barkowego. U p
Czytaj więcej»

I Ns 749/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 749/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 lutego 2015r. Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. w Olecku na rozprawie sprawy z wniosku R. K. z udziałem (...) S.A. w L. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I wniosek oddalić II koszty postępowania wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania ponoszą każdy w zakresie związanym ze swoim ud
Czytaj więcej»

I Ns 358/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2021-01-19

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. Ns. 358/20 POSTANOWIENIE Dnia 19 stycznia 2021 roku, Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Adam Kowalczyk Protokolant: Sekretarz sądowy Joanna Grzęda po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 roku w Olecku na rozprawie sprawy z wniosku E. N. z udziałem A. B. o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po M. B. , z domu B. , córce M. i A. , zmarłej dn
Czytaj więcej»