Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
18

I C 8/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 8/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 8/15/ sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 9/15/ orzeka: I z tytułu roszczenia o zapłatę kwoty 2000 zł zarejestrowane
Czytaj więcej»

I C 373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2016-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I. C. 373/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2015 roku, Sąd Rejonowy w Olecku I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Kowalczyk Protokolant: Sekretarz sądowy Joanna Dzieszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 roku w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko B. J. o zapłatę I zasądza od pozwanego B. J. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 245,08 ( dwieści
Czytaj więcej»

I C 166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 166/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015r. w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko D. B. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną orzeka: I oddala powództwo, II zasądza od powoda Ł. P. na rzecz pozwanej D. B. (1) kwotę 3.988,64 zł (trzy tysiące dzi
Czytaj więcej»

I C 85/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 85/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. od nakazu zapłaty z 3 września 2013 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Suwałkac
Czytaj więcej»

I C 625/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 625/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko P. S. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji orzeka: I zwalnia od egzekucji ruchomości zajęte u powoda D. K. dnia 11 kwietnia 2014 roku przez Komornika S
Czytaj więcej»

I C 76/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 76/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2015 roku, Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Adam Kowalczyk Protokolant sekr. sąd. Joanna Dzieszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa T. Z. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda T. Z. kwotę 11.000,00 ( jedenaście tysięcy ) złotych wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I Ns 749/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-02-09

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 749/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 lutego 2015r. Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. w Olecku na rozprawie sprawy z wniosku R. K. z udziałem (...) S.A. w L. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I wniosek oddalić II koszty postępowania wnioskodawca oraz uczestnicy postępowania ponoszą każdy w zakresie związanym ze swoim ud
Czytaj więcej»

II K 540/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Sygn. akt II K 540/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015r. Sąd Rejonowy w Olecku w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant: Radosław Ardziejewski przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olecku L. B. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 29 maja 2015r., 24 lipca 2015r. i 18 września 2015r. sprawy oskarżonego W. K. (1) s. J. i H. z domu K. ur. (...) w E. oskarżonego o to, że: w okresie od dnia 9 października 2010r. d
Czytaj więcej»

I C 515/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 515/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 04 września 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. P. kwotę 10516,25 zł /dziesięć tysięcy pięćset szesnaście złotych i 25/199/, w
Czytaj więcej»

I C 825/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 825/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Chlebowicz - Tylenda Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Waszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Olecku sprawy z powództwa J. Z. przeciwko P. G. , K. Z. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem 1 oddala powództwo w stosunku do pozwanej K. Z. , 2 oddala powództwo w stosunku do pozwanego P. G. , 3 zasądza od p
Czytaj więcej»